Our Employees (Shanghai, China): Sourcing Project Managers

Billy Mulligan

Sherry Zhou

Ling Zheng

Elaine Sheng

Sara Zhang

Min Wang

Yvonne Jjin

Jane Wang

Janet Lei
 
Engineering

Thomas Chen

Peter Gao

Zhao Qiang

Liu Zhong Yi

John Zheng

Tracy Xu

Huang Hui

Zhang Xu Tao

Yuan Gui An
 
Quality Control

Victor ma

David Yuan

John Zhong

Wang Jing Jun

Xiao Wu
 

Qing Ming

GUO Qi
       
Administration

Emma Xie

Shi Guo Juan

Carrie Jiang

Arwen Jin

Fun Li
   

Apple Zhu

Suri Yan

Xiao Huang
       
Copy Rights 2003-2024, China Synergy Manufacturing Co. Ltd.